ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο κόσμος μας σήμερα στηρίζεται στους υπολογιστές. Σχεδόν κάθε μας δραστηριότητα σχετίζεται με έναν υπολογιστή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άνθρωποι χωρίς εξοικείωση στους υπολογιστές και τα διάφορα λογισμικά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την εργασία, την ψυχαγωγία και την καθημερινότητα. Οι υπολογιστές, στις μέρες μας είναι σε κοινή χρήση στα σχολεία και στο σπίτι, καθώς και αρκετή σχολική δουλειά απαιτεί τη χρήση ενός υπολογιστή.

Κλείσε θέση τωρα

Προγραμματισμός με Python

Η Python είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, αντικειμενοστραφής και υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού με δυναμική σημασιολογία, που χρησιμοποιείται για προγραμματισμό γενικού σκοπού. Είναι παντού και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πολλές συσκευές που τροφοδοτούνται με Python σε καθημερινή βάση, είτε το αντιλαμβάνονται είτε όχι. Διαθέτουμε προγράμματα για κάθε επίπεδο και τα προγράμματα μας οδηγούν σε επίσημη πιστοποίηση.

ECDL

Η σειρά αυτή μαθημάτων έχει σαν σκοπό την προετοιμασία μαθητών για την συμμετοχή τους σε εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα ECDL.

Παγκόσμια Πιστοποίηση ECDL:

  • <π>Είναι το μόνο που αποτελεί παγκόσμιο πιστοποιητικό πληροφορικής

  • Αναγνωρίζεται από το >Ελληνικό Δημόσιο ( Α.Σ.Ε.Π.), από Πανεπιστήμια, Υπουργεία, Κρατικούς Φορείς και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε 146 χώρες.

  • Αποτελεί απαραίτητο προσόν για τις ελληνικές εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα

Ενδιαφέρομαι για μαθήματα

2294 304178

Εργάσιμες: 14.00 πμ. – 22.00 μμ.
Σάββατο: 9.00 πμ. – 14.00 μμ.
Λεωφ. Μαραθώνος 145, Νέα Μάκρη 190 05