ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα σε μικρή ηλικία έχει πολλά οφέλη. Τα προγράμματα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας που έχουμε σχεδιάσει για τους μαθητές μας είναι αποτέλεσμα εμπειρίας χρόνων στον χώρο  καθώς και συνεχούς αναζήτησης.

Ο σκοπός μας

Βασικός μας σκοπός είναι να αποκτηθεί η γνώση της ξένης Γλώσσας μέσα από μία δημιουργική, μεθοδική, αλλά κυρίως ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία δίνοντας το κίνητρο στους μαθητές να μελετήσουν και να επικοινωνήσουν μέσα από αυτή. Τα μαθήματα μας έχουν διάρκεια από 100 έως 200 διδακτικές ώρες από τρείς έως έξη ώρες ανα εβδομάδα ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

Η μεθοδολογία μας.

Τα μαθήματα στους FastLearners είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενός παιδιού ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους.
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ενθαρρύνει την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα είτε ατομικά, είτε μέσα από ομάδες αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας.

Πάντοτε θα επιλεχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά διδακτικά αποτελέσματα.

Οι υποστηρικτικές μας δραστηριότητες.

Τα μαθήματα στους FastLearners είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενός παιδιού ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ενθαρρύνει την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα είτε ατομικά, είτε μέσα από ομάδες αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Πάντοτε θα επιλεχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά διδακτικά αποτελέσματα.