Απευθύνεται σε  παιδιά τα οποία είναι προχωρημένα στην ρομποτική.

Η σειρά μαθημάτων απευθύνεται στον προχωρημένο κατασκευαστή Lego Technic και όχι μόνο, στοχεύοντας στο να μπορέσουν οι μαθητές να δημιουργήσουν προχωρημένες κατασκευές και στην συνέχεια να τις ελέγξουν με ακρίβεια.
Οι μαθητές κατά την διάρκεια της σειράς, μαθαίνουν τον σχεδιασμό κατασκευών, αναπτύσσουν τις μεθόδους της υπολογιστικής τους σκέψης και σχεδιάζουν projects τα οποία μπορεί να διαρκέσουν περισσότερα του ενός μαθήματα.
Το μάθημα γίνεται με τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες οι οποίες αρχικά συζητούν τις κατασκευές τους και κατόπιν τις υλοποιούν και τις προγραμματίζουν.
Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει κατασκευή και προγραμματισμό τουλάχιστον ενός αυτοματισμού.
Επιπλέον τα παιδιά διευρύνουν τις δυνατότητες τους στην πλατφόρμα Arduino, κάνουν μια πρώτη γνωριμία με άλλες ρομποτικές πλατφόρμες όπως Micro:bit, Raspberry και έχουν μια πρώτη επαφή με το TRIK Studio.
Στην σειρά χρησιμοποιούνται περισσότερες τις μίας γλώσσες προγραμματισμού για τον έλεγχο των κατασκευών των παιδιών μας διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες προγραμματισμού τους.
Η σειρά των μαθημάτων “Advanced Robotics” αποτελείται από 34 εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών το καθένα.  Υπάρχει ένα εργαστήριο ανά εβδομάδα και η σειρά μαθημάτων διαρκεί περίπου ένα σχολικό έτος.
Σε κάθε μάθημα συμμετέχουν έως και 6 παιδιά.
Με το τέλος του έτους σε κάθε παιδί παρέχεται έπαινος / βεβαίωση συμμετοχής.

Όσο υπάρχουν προληπτικά μέτρα covid-19, τα παιδιά εργάζονται ατομικά, δηλαδή με ατομικούς εξοπλισμούς και σε ατομικά θρανία. Τα τμήματα αποτελούνται το πολύ 6 παιδιά, ανάλογα με τα τετραγωνικά της αίθουσας και τις οδηγίες των ειδικών.
Όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την διεξαγωγή των εργαστηρίων παρέχεται από το φροντιστήριο.
Η εμπειρία όμως, μας έχει δείξει κατά την διάρκεια της πανδημίας ότι είναι πολύ χρήσιμο τα παιδιά να διαθέτουν tablet ή υπολογιστή με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0 στο σπίτι, ώστε το παιδί να μπορούν να διατηρήσουν την επαφή τους με το φροντιστήριο τόσο στον ελεύθερο χρόνο τους, όσο και σε τυχόν νέο lock down, οπότε και τα εργαστήρια θα συνεχίσουν διαδικτυακά.
Τα μαθήματα της σειράς είναι όλα τοποθετημένα στον ιστότοπο μας και επίσης υπάρχει και η δυνατότητα ενοικίασης του εξοπλισμού για όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Συνδεθείτε μαζί μας!

Μέσα στο Διαδίκτυο, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από την αμεσότητα και το αίσθημα της απόλυτης υποστήριξης μέσα από τους FastLearners! Συνδεθείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και παρακολουθήστε πρώτοι τις δημοσιεύσεις μας! Παράλληλα συζητήστε μαζί μας για θέματα που σας απασχολούν σχετικά με την μελέτη σας, και βρείτε λύσεις σε όποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.