Το να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα σε μικρή ηλικία έχει πολλά οφέλη. Τα προγράμματα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας που έχουμε σχεδιάσει για τους μαθητές μας είναι αποτέλεσμα εμπειρίας χρόνων στον χώρο  καθώς και συνεχούς αναζήτησης.

Ο σκοπός μας.

Βασικός μας σκοπός είναι να αποκτηθεί η γνώση της ξένης Γλώσσας μέσα από μία δημιουργική, μεθοδική, αλλά κυρίως ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία δίνοντας το κίνητρο στους μαθητές να μελετήσουν και να επικοινωνήσουν μέσα από αυτή. Τα μαθήματα μας έχουν διάρκεια από 100 έως 200 διδακτικές ώρες από τρείς έως έξη ώρες ανα εβδομάδα ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή.

Η μεθοδολογία μας.

Τα μαθήματα στους FastLearners είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενός παιδιού ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους.
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ενθαρρύνει την συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα είτε ατομικά, είτε μέσα από ομάδες αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας.
Πάντοτε θα επιλεχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά διδακτικά αποτελέσματα.

Οι υποστηρικτικές μας δραστηριότητες.

Υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως θεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια λεξιλογίου, τραγούδι, κ.α.
Οι δραστηριότητες αυτές ενισχύουν την συμμετοχή, βοηθούν την λειτουργία του μαθητή σε ομάδες και κάνουν πιό εύκολη την  αφομοίωση της γνώσης η οπoία ελέγχεται τακτικά με tests και quizzes.

Συνδεθείτε μαζί μας!

Μέσα στο Διαδίκτυο, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από την αμεσότητα και το αίσθημα της απόλυτης υποστήριξης μέσα από τους FastLearners! Συνδεθείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και παρακολουθήστε πρώτοι τις δημοσιεύσεις μας! Παράλληλα συζητήστε μαζί μας για θέματα που σας απασχολούν σχετικά με την μελέτη σας, και βρείτε λύσεις σε όποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.