Η Ρομποτική στους FastLearners

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα σχετικά νέο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρέχει την δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής με έναν ευχάριστο και απλό τρόπο.Δημιουργούμε μαζί με τα παιδιά κατασκευές χρησιμοποιώντας δομικά υλικά της LEGO. Στις κατασκευές αυτές περιέχονται διάφοροι άξονες, τροχαλίες, ρόδες και άλλα μηχανικά μέρη όπως και κινητήρες και αισθητήρες. Όλα αυτά συνδέονται με μία κεντρική μονάδα ελέγχου. Τα παιδιά καλούνται να προγραμματίσουν μέσα απο ΑΠΛΕΣ και ΑΠΟΛΥΤΑ κατανοητές για την ηλικία τους γλώσσες προγραμματισμού αυτήν την κεντρική μονάδα ελέγχου. Κάθε μαθητής έχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον δικό του υπολογιστή και τα τμήματα δεν ξεπερνούν τα έξη παιδιά.

Παρακολουθείστε ένα ΔΩΡΕΑΝ ωριαίο μάθημα γνωριμίας και χαρίστε στο παιδί σας τα εφόδια και τις γνώσεις που παρέχει η εκπαιδευτική ρομποτική!

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά πρώτων τάξεων του Δημοτικού με χρήση LEGO WEDO 2.0

Το τμήμα αυτό στους FastLearners απευθύνεται σε παιδιά μικρότερων ηλικιών χωρίς καμμία προηγούμενη επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική.

Στο τμήμα συμμετέχουν έως και έξη παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των δύο παιδιών. Υλοποιούνται  Projects σχετικά με την κατασκευή και τον προγραμματισμό διαφόρων ρομπότ τα οποία εκτελούν διάφορες λειτουργίες.

Τα μαθήματα ολοκληρώνονται σε 16 εργαστήρια με διάρκεια 90 λεπτά και είναι σε εβδομαδιαία βάση.

Το πρόγραμμα του τμήματος βασίζεται στο επίσημο πρόγραμμα των εργαστηρίων της LEGO EDUCATION.

 

Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO WEDO 2.0 - ADVANCED

Το τμήμα αυτό στους FastLearners απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού που έχουν ολοκληρώσει το τμήμα ¨Εισαγωγή στην Ρομποτική".

Στο τμήμα συμμετέχουν έως και έξη παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των δύο παιδιών. Υλοποιούνται Projects σχετικά με την κατασκευή και προγραμματισμό διαφόρων ρομποτ που εχουν πιό προχωρημένες λειτουργίες και χρησιμοποιούν εξελιγμένους αυτοματισμούς.

Τα μαθήματα ολοκληρώνονται σε 16 εργαστήρια με διάρκεια 90 λεπτά και είναι σε εβδομαδιαία βάση.

 

 

Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά  Δημοτικού με χρήση LEGO WEDO 2.0 - MBOT & SCRATCH 2.0

Το τμήμα αυτό στους FastLearners απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού που έχουν ολοκληρώσει το τμήμα ¨Εισαγωγή στην Ρομποτική".

Στο τμήμα συμμετέχουν έως και έξη παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των δύο παιδιών. Υλοποιούνται Projects σχετικά με την κατασκευή  ρομπότ με LEGO WEDO 2.0 ή ΜBOT  με ταυτόχρονη χρήση του περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch 2.0.

Τα μαθήματα ολοκληρώνονται σε 16 εργαστήρια με διάρκεια 90 λεπτά και είναι σε εβδομαδιαία βάση.

 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με χρήση της σειράς LEGO EV3

Το τμήμα αυτό στους FastLearners απευθύνεται σε παιδιά τελευταίων τάξεων Δημοτικού καθώς και Γυμνασίου χωρίς προηγούμενη εμπειρία με την εκπαιδευτική σειρά EV3.

Στο τμήμα συμμετέχουν έως και έξη παιδιά χωρισμένα σε ομάδες. Tα παιδιά Δημοτικού δουλεύουν ξεχωριστά από αυτά του Γυμνασίου. Υλοποιούνται Projects σχετικά με την κατασκευή και τον προγραμματισμό διαφόρων ρομπότ τα οποία εκτελούν διάφορες λειτουργίες.

Τα μαθήματα ολοκληρώνονται σε 16 εργαστήρια με διάρκεια 90 λεπτά και είναι σε εβδομαδιαία βάση.