Η Πληροφορική στους FastLearners
Ο κόσμος μας σήμερα στηρίζεται στους υπολογιστές. Σχεδόν κάθε μας δραστηριότητα σχετίζεται με έναν υπολογιστή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άνθρωποι χωρίς εξοικείωση στους υπολογιστές και τα διάφορα λογισμικά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την εργασία, την ψυχαγωγία και την καθημερινότητα.
Οι υπολογιστές, στις μέρες μας είναι σε κοινή χρήση στα σχολεία και στο σπίτι, καθώς και αρκετή σχολική δουλειά απαιτεί τη χρήση ενός υπολογιστή.
Όλοι οι μαθητές σήμερα γνωρίζουν τη βασική χρήση ενός υπολογιστή αφού τον συναντούν μπροστά τους από πολύ νωρίς. Με τα μαθήματα πληροφορικής για παιδιά που έχουμε σχεδιάσει, θα μάθουν τη σωστή χρήση του υπολογιστή και θα επικεντρωθούν σε πιο λεπτομερείς πτυχές των υπολογιστών.
Εκπαίδευση στους υπολογιστές, μπορούν και πρέπει να αρχίσουν νωρίς.
Στους FastLearners ο κάθε μαθητής επίσης έχει την δυνατότητα να αποκτήσει ένα αναγνωρισμένο απο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα πτυχίο, οικονομικά, ευχάριστα, αλλά κυρίως γρήγορα.
Τα μαθήματα μας παρέχουν βασικές αλλά και πιο εξελιγμένες γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα πτυχία που παρέχουμε είναι αναγνωρισμένα απο τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και είναι αποδεκτά απο το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Δημόσιο.

 

Για το βασικό επίπεδο γνώσεων πληροφορικής περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες:
Χρήση ΗY και διαχείριση αρχείων
Επεξεργασία κειμένου
Υπολογιστικά φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις

Συνδεθείτε μαζί μας!

Μέσα στο Διαδίκτυο, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από την αμεσότητα και το αίσθημα της απόλυτης υποστήριξης μέσα από τους FastLearners! Συνδεθείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και παρακολουθήστε πρώτοι τις δημοσιεύσεις μας! Παράλληλα συζητήστε μαζί μας για θέματα που σας απασχολούν σχετικά με την μελέτη σας, και βρείτε λύσεις σε όποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.