Ρομποτική για παιδιά Δημοτικού με το εκπαιδευτικό πακέτο Lego Wedo 2.0.

Στα εργαστήρια του τμήματος αυτού στους FastLearners  τα παιδιά μας υλοποιούν projects μέσα απο τα οποία αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις σε διάφορα τεχνολογικά θέματα που είτε τις συναντούν για πρώτη φορά είτε τις έχουν μάθει σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο.
Τα παιδιά μας μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσα σε ομάδες βοηθώντας και ενθαρρύνοντας  ο ένας τον άλλον. Η συνεργασία αυξάνει το επίπεδο της γνώσης τους και ταυτόχρονα αυξάνει την αυτοπεποιθησή τους.
Σε κάθε μάθημα τα παιδιά υλοποιούν ένα project ρομποτικής εφαρμογής το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή αλλά και τον προγραμματισμό της. Τα projects του τμήματος βασίζονται στο επίσημο πρόγραμμα των εργαστηρίων της LEGO EDUCATION.
Κάθε project έχει σαν στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων, αλλά και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών μας καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού.
Ο κύκλος των μαθημάτων "Ρομποτική με χρήση Lego Wedo 2.0" είναι ετήσιος, με εβδομαδιαία παρακολούθηση, και αποτελείται απο 40 εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών. Σε κάθε τμήμα υπάρχουν έως 10 παιδιά και δουλεύουν σε ομάδες των δύο.
Στο τέλος κάθε έτους χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.

Ρομποτική για παιδιά Δημοτικού με το εκπαιδευτικό πακέτο Lego Wedo 2.0 και Scratch.

Μέσα απο τα εργαστήρια του κύκλου αυτού τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν ένα σύνολο διαφορετικών εξοπλισμών όπως, το πακέτο Lego Wedo 2.0, Lego Mindstorms EV3, πλακέτες της Microbit, ρομποτικά drones, κ.ά. με σκοπό να δημιουργήσουν πιο σύνθετα projects.
Μέσα απο αυτά τα projects ενισχύουμε την ομαδικότητα, και χρησιμοποιούμε πιό σύνθετες κατασκευές και προγραμματισμό με βασικό μας άξονα την γλώσσα προγραμματισμού Scratch.
Παράλληλα με  τις κατασκευές και τον προγραμματισμό των ρομποτικών εφαρμογών τα παιδιά μαθαίνουν να υλοποιούν ψηφιακά προσχέδια των κατασκευών τους, όπως επίσης να δημιουργούν διάκοσμο, οδηγίες, παρουσιάσεις και γενικότερο ότι υλικό είναι απαραίτητο για να υποστηρίξει το project που έχουν υλοποιήσει.
Μαθαίνουν να σκέφτονται μεθοδικά, να υπολογίζουν τον χρόνο τους και να συντονίζουν τις επιμέρους εργασίες του για να επιτευχθεί ο σκοπός τους.
Ο κύκλος των μαθημάτων "Ρομποτική με χρήση Lego Wedo 2.0" είναι ετήσιος, με εβδομαδιαία παρακολούθηση, και αποτελείται απο 40 εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών. Σε κάθε τμήμα υπάρχουν έως 10 παιδιά και δουλεύουν σε ομάδες των δύο.
Στο τέλος κάθε έτους χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.

Συνδεθείτε μαζί μας!

Μέσα στο Διαδίκτυο, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από την αμεσότητα και το αίσθημα της απόλυτης υποστήριξης μέσα από τους FastLearners! Συνδεθείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και παρακολουθήστε πρώτοι τις δημοσιεύσεις μας! Παράλληλα συζητήστε μαζί μας για θέματα που σας απασχολούν σχετικά με την μελέτη σας, και βρείτε λύσεις σε όποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.